partneři

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PODPORUJE PROJEKTY:

POHÁDKY VE VANĚ
HUDBA DA VANA
RAZ DVA TŘI HERCI

 

Klub Horká vana a jeho kulturní politika je otevřená především neziskovému sektoru. Kromě organizování kulturních akcí ve vlastní režii ( především koncerty menších skupin a písničkářů, divadel pro děti i dospělé, literárních večerů, workshopů, přednášek a vernisáží výtvarníků), je prostor klubu volně k dispozici celé řadě spolků, škol, neziskových organizací, charitám, amatérským kulturním souborům apod. , které tak mohou výsledky své práce prezentovat v profesionálně vybaveném a k tomu uzpůsobenému prostoru, aniž by byli nuceni platit klasický komerční pronájem.

Klub Horká vana slouží kulturnímu vyžití občanů, osvětě, vzdělávání i jako komunitní centrum. V sezónních měsících je klub využíván téměř denně, ročně akce navštíví cca 5000 lidí. Spektrum návštěvníků je také rozmanité; od předškolních dětí ( Pohádky ve Vaně), přes studenty, střední generaci, až po seniory ( Klub Aktiv)

NAŠI PARTNEŘI a další subjekty a projekty, které využívají prostory Horké vany:

 • Magistrát ČB – pořádání kulturních akcí, např. Dny slovenské kultury, prezentace projektů
 • Centrum Arpida – od roku 2011 obsluhují jejich klienti každou středu dopoledne na baru.
 • Městská charita – pořádání výstav, přednášek, bezdomovecké divadlo
 • Diecézní charita ČB – pořádání výstav, přednášek
 • Daad lektorat – Stammtisch – česko-německé setkávání pod patronátem Katedry německého jazyka JU
 • Arte della Tlampač – domovská scéna, v neděli zkoušky na sále, divadelní představení
 • Studentské středy – pravidelný cyklus pořadů Bez vytáček o Křesťanství
 • ¨Science Café – pravidelný cyklus přednášek popularizujích vědu
 • Slam poetry – každoroční regionální kolo v oficiální soutěži
 • Klub Aktiv – seniorské sdružení pravidelně pořádající setkání, přednášky a workshopy
 • Francouzská aliance – pořádání kulturních akcí
 • Gymnázium Česká – přehlídka Česká sobě , Nemusíte být v gala, divadelní představení divadelního souboru gymnázia
 • ZUŠ Piaristická, divadelní obor – divadelní představení
 • Dům dětí a mládeže ČB – okresní a krajské kolo recitační soutěže žáků
 • Budějovický Majáles – stálá scéna Majálesu
 • Klub přátel Itálie – přednášky popularizujích Itálii
 • Domovina – sdružení pořádající přednášky o architektuře a urbanizmu
 • Jihočeské matky – přednášky a charitativní akce
 • Literární šleh – literární večery se známými autory poesie i prózy
 • EU Direct – prezentace zemí předsedajících Evropské Unii
 • Fokus o.s. ČB – přednášky, charitativní akce
 • Jihočeská Universita – divadlo, besedy, přednášky – BF, PF, FF
 • jednorázově nebo příležitostně využívají náš prostor i jiné subjekty

MÁTE TAKÉ ZAJEM PREZENTOVAT U NÁS VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE?

Napište nám na email: horkavana@email.cz

 

 

Be Sociable, Share!
 • image
 • image

Comments are closed.